Objava rang-lista kandidata kojima je prihvaćen prigovor na rezultate natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2018./2019. i rang-liste kandidata na temelju snižavanja praga

Vrijednost projekta

Objava rang-lista kandidata kojima je prihvaćen prigovor na rezultate natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2018./2019. i rang-liste kandidata na temelju snižavanja praga

Obavještavamo Vas da su na službenoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljene rang-liste studenata kojima je prihvaćen prigovor te rang-liste studenata na temelju snižavanja praga. Objava se nalazi na sljedećoj poveznici: https://mzo.hr/…/objava-rang-lista-kandidata-kojima-je-prih…

Ovim putem pozivamo sve studente koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za akademsku godinu 2018./2019. da u roku od sedam (7) dana od dana objave (najkasnije do 18. siječnja 2019. godine u 12 sati u Sustavu državnih stipendija: https://drzavnestipendije.mzo.hr/), koristeći opciju „Izbornik“ na poveznici „Ostvareno pravo na stipendiju“, unesu IBAN žiro računa i potvrde prihvaćanje Uvjeta stipendiranja.

Napominjemo da će studenti kojima nije prihvaćen prigovor biti obaviješteni elektroničkom poštom o razlogu neprihvaćanja u roku od sedam dana od dana objave rezultata.Skip to content