Kada moram vratiti stipendiju?

  • Vrijedi li moja stipendija na koju sam ostvario/la pravo prošle godine i za ovu akademsku godinu ili se moram iznova javljati na natječaj? Pravo na državnu stipendiju ne prenosi se na novu akademsku godinu već je potrebno iznova se javiti na Natječaj.

 

  • Da li je potrebno vraćati stipendiju ako se iduće akademske godine odustane od fakulteta? Stipendiju nije potrebno vraćati s obzirom da se natječaj raspisuje za tekuću akademsku godinu.

 

  • Kada se stipendija vraća? Ako se naknadnom provjerom, koju će Ministarstvo znanosti i obrazovanja provoditi u suradnji sa nadležnim tijelima državne uprave, utvrdi da podaci dani u Izjavi o članovima obitelji i njihovim prihodima ne odgovaraju stvarnom stanju obitelji studenta/ice koji/a je ostvario/la pravo na državnu stipendiju, obustavlja se isplata državne stipendije, a student/ica se obvezuje izvršiti povrat novčanih sredstava isplaćenih na ime stipendije (Napomena: ako se provjerama utvrdi da je student/ica dao/la neistinite podatke sa ciljem ostvarivanja prava na državnu stipendiju Ministarstvo znanosti i obrazovanja će po službenoj dužnosti podnijeti prijavu nadležnim tijelima); ako se utvrdi da student/ica uz državnu stipendiju prima neku drugu stipendiju ili za vrijeme trajanja državne stipendije dobije još neku stipendiju, a o toj okolnosti ne obavijesti Ministarstvo znanosti i obrazovanja u roku od 30 dana od dana primanja druge stipendije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja će poslati studentu/ici obavijest da se obustavlja isplata državne stipendije te da je u obvezi vratiti do tada isplaćena novčana sredstva.
Skip to content