Kako se ispravno prijaviti?

  • Što je to AAI korisnički račun i gdje ga mogu dobiti? AAI korisnički račun predstavlja elektronički identitet koji dodjeljuje administrator elektroničkog imenika visokog učilišta na kojem student studira. Sve upite o AAI korisničkim računima rješavaju AAI koordinatori na visokom učilištu na kojem student studira.

 

  • Što se podrazumijeva pod obitelj? Pod obitelji se podrazumijeva zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive na istom prebivalištu, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi na istom, prebivalištu s obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 29. godine života. Ministarstvo ne smije niti može ovu definiciju interpretirati za studenta.

 

  • Što je potrebno učiniti ako članovi obitelji studenta nemaju OIB? Ako članovi obitelji nemaju OIB potrebno je dostaviti ovjerenu izjavu da članovi obitelji nemaju OIB.

 

  • Da li je dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata isto što i dijete mirnodopskog vojnog invalida? Nije. Hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata obuhvaćeni su zakonom koji regulira prava hrvatskih branitelja dok su mirnodopskih vojni i civilni invalidi rata obuhvaćeni Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

 

  • Da je li u slučaju elektroničke prijave potrebno vlastoručno potpisati obrazac? U slučaju elektroničke prijave nije potrebno vlastoručno potpisati obrazac.

 

  • Pri popunjavanju prijave za stipendiju u tablici koja se odnosi na izjavu o članovima obitelji podaci u polju za iznos prihoda po članu obitelji ostali su prazni. Što napraviti?Podatke o prihodima članova obitelji Ministarstvo znanosti i obrazovanja preuzet će naknadno putem OIB-a iz evidencije nadležne porezne uprave. Nastavite popunjavati obrazac.
Skip to content