Opis projekta

Socijalna dimenzija visokog obrazovanja područje je javnih politika u kojem zemlje Europskog prostora visokog obrazovanja pa tako i zemlje članice EU dijele predanost prema ostvarenju zajedničkih strateških ciljeva. Jedan od ciljeva je i olakšavanje pristupa visokom obrazovanju te povećanje završnosti i stjecanja kvalifikacije na razini visokog obrazovanja za sve skupine studenata, posebice one koje se nalaze u nepovoljnom ekonomskom i socijalnom položaju.

 

Kako bi se povećao broj visokoobrazovnih osoba u Hrvatskoj, sa sadašnjih 25,6% na ciljanih 35% do 2020. godine, potrebno je osigurati pristup i završnost u visokom obrazovanju studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa. Uvjet za potpunu socijalnu uključenost u visoko obrazovanje odnosi se na primjerene materijalne uvjete tijekom studiranja koje je moguće ostvariti dodjelom izravnih potpora (stipendija) studentima koji, u protivnom, ne bi imali priliku studiranja. Brojne analize i istraživanja (Studija o socijalnoj uključivosti u visokom obrazovanju u RH, EUROSTUDENT 2010, 2015) ukazuju na povezanost dostupnosti, uspješnosti i završnosti u visokom obrazovanju sa socio-ekonomskim statusom. Zbog nedostatka sredstava, studenti slabijeg socio-ekonomskog statusa, manje su skloni započeti visoko obrazovanje, a ako to i učine, imaju veći rizik od odustajanja. Kao glavni razlozi odustajanja od studiranja, navedena je njihova motivacija i nedostatni resursi za studiranje. Nejednak pristup visokom obrazovanju i visoka stopa odustajanja posebno je vidljiva kod studenata nižeg socio-ekonomskog statusa s obzirom na to da su suočeni s većim financijskim i radnim opterećenjem koje uključuje nužnost rada uz studij, plaćanje školarina ili smještaja, što značajno umanjuje uspješnost obrazovnih ishoda. Posljedično, očekivani upis takvih studenata u visoko obrazovanje je puno niži s većom vjerojatnošću prekida školovanja. O važnosti ovog problema govori Strategija za razvoj socijalne dimenzije i cjeloživotno učenje u Europskom prostoru visokog obrazovanja do 2020. g. u okviru koje su se nadležni ministri obvezali na razvoj učinkovitih javnih politika s ciljem osiguravanja većeg pristupa kvalitetnom visokom obrazovanju, poglavito za studente iz podzastupljenih i socijalno ranjivih skupina. Nastavno na europske politike, dostupnost, pristupačnost i priuštivost visokog obrazovanja važan je cilj Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije RH.

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je slijedom navedenog predložilo u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. projekt „Dodjela stipendija studentima nižeg socio-ekonomskog statusa“ koji za cilj ima povećati broj izravnih potpora studentima nižeg socio-ekonomskog statusa u razdoblju od 5 akademskih godina. Tako će se godišnji broj državnih stipendija povećati s 5 400 na 10 000 što će u konačnici doprinijeti dostupnosti i unaprjeđenju socijalne dimenzije te povećanju završnosti u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj.

Skip to content