Ostvarujem li uvjete za prijavu?

  • Ove godine upisala sam diplomski studij, te mi broj ECTS bodova iznosi 0. Što napraviti? Ako ste u ovoj godini upisali prvu godinu novog studijskog programa, bez obzira da li je riječ o prvoj ili drugoj razini studija, odnosno preddiplomskom ili diplomskom studiju, ECTS bodovi stečeni u prethodnoj akademskoj godini imaju vrijednost (0) tako da možete slobodno nastaviti dalje ispunjavati elektronički obrazac.

 

  • Mogu li studenti koji su u akademskoj godini 2016./2017. upisali prvu godinu preddiplomskog studija sudjelovati u natječaju za državnu stipendiju? Studenti prve godine preddiplomskog studija mogu se prijaviti na Natječaj ukoliko zadovoljavaju ostale uvjete Natječaja.

 

  • Mogu li se prijaviti na natječaj za državnu stipendiju ako trenutno primam neku drugu stipendiju? Student/ica se može prijaviti na natječaj ako u trenutku prijave prima i drugu stipendiju. Međutim, za vrijeme ostvarivanja prava na državnu stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

 

  • Prošlu akademsku godinu sam ponavljao. Ovu akademsku godinu upisao sam kao redovni student. Imam li se pravo prijaviti na natječaj za dodjelu državne stipendije? Ako imate stečenih minimalno 45 ECTS bodova na prethodnoj godini studija te ako ukupan broj ECTS bodova podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina nije manji od 40, ne uključujući tekuću akademsku godinu, možete se natjecati za dodjelu državne stipendije.

 

  • Za koju se kategoriju mogu natjecati studenti koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja? Ukoliko ne zadovoljavate uvjete Natječaja upućujemo Vas da se raspitate o natječajima koja raspisuje Vaše matično Sveučilište. Općine, gradovi i županije također raspisuju natječaje za stipendije za studente.
Skip to content