Prijava u E/D1 kategoriji

Prijave za E i D-1 kategoriju stipendija

 

1. Za prijavu obvezno je ispuniti elektronički obrazac koji se nalazi na internetskoj stranici Ministarstva na dresi: https://drzavnestipendije.mzo.hr. Student obrascu pristupa uz pomoć AAI korisničkoga računa (link na „Prijava“ u gornjem desnom kutu);

 

Odabirom opcije da se obrazac podnosi u elektroničkom obliku, obrazac i obvezni prilozi ne šalju se u tiskanom (papirnatom) obliku na adresu Ministarstva. Za sve obrasce za koje je odabran takav (elektronički) način slanja, klikom na gumb „Završi“, obrazac se jednokratno elektronički šalje u Ministarstvo. Tako poslani obrazac će zajedno s učitanim prilozima automatski biti zaprimljen u pisarnici Ministarstva te će na pdf verziji tako završenog obrasca biti vidljiv prijemni štambilj s naznakom klase, urudžbenog broja i datuma primitka u Ministarstvo. Nakon zaprimanja u pisarnici Ministarstva studentu će na odabranu adresu e-pošte biti dostavljena obavijest o zaprimanju prijave s naznakom klase.

 

Prijava za E i D1 kategoriju stipendija u slučaju podnošenja u elektroničkom obliku smatra se potpunom nakon što je završen elektronički obrazac i učitana popratna dokumentacija (ako je ima) u sustavu. 

Skip to content